Liên hệ

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
Địa chỉ: Đường La Thành –  Ngọc Khánh –  Ba Đình –  Hà Nội
Cấp cứu:04 3834 3181-Fax: 04 37783481